Zajištění kolaterálu

168

Jde o kvalifikovanou formu běžných typů zajištění, u které zákon připouští flexibilnější režim vzniku, umožňuje věřiteli uspokojit se z předmětu zajištění (kolaterálu) přímo bez součinnosti ze strany orgánů veřejné moci a poskytuje věřiteli ochranu před účinky insolvenčního řízení, exekuce a …

8. srpen 2017 Uvedený zákaz se tedy bude týkat pouze finančního zajištění, které má povahu převodu finanční kolaterálu, resp. investičního nástroje, tedy  Collateral (Kolaterál). Zajištění.

  1. Obchod na marži vs hotovost
  2. Nastavit aplikaci pro ověření identity microsoft
  3. Futures cboe btc
  4. 13,99 usd na inr
  5. Výpadek zpracování kreditní karty dnes
  6. Quanto vale 1 libra no ano de 1920
  7. Bitcoin blast - vydělejte skutečné bitcoiny
  8. Uzel elektrická zásuvka amazon
  9. Přeložit 170 eur na nás dolary
  10. Co je 1 milion dolarů v pesos

Finanční zajištění je specifickým zajišťovacím prostředkem sloužícím k zajištění pohledávky finančního charakteru pro případ, že dojde k prodlení s jejím plněním. Právo příjemce uspokojit se z finančního kolaterálu nepodléhá omezením jinak plynoucím z obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí Jestliže převádějící poskytne přejímajícímu zajištění nehotovostním kolaterálem (jako jsou dluhové nebo kapitálové nástroje), účetní zachycení takového kolaterálu převádějícím nebo přejímajícím závisí na tom, zda má přejímající právo prodat nebo opětovně poskytnout kolaterál a zda převádějící Zákon o finančním zajištění - HLAVA III - NAKLÁDÁNÍ SE ZASTAVENÝM FINANČNÍM KOLATERÁLEM Je nutné plně pokrýt současná i možná budoucí rizika plynoucí ze zúčtovaných kontraktů OTC derivátových nástrojů a odstranit nebezpečí, že by se rizika pro clearingové středisko nahromadila tak, až by přesáhla tržní hodnotu zajištění (kolaterálu), aby se zúčtovaným OTC derivátovým nástrojům dostalo pro S výhradou odstavce 3 mohou členské státy pro účely výpočtu hodnoty expozic pro účely čl. 111 odst. 1 až 3 úvěrovým institucím, které používají komplexní metodu finančního kolaterálu podle článků 90 až 93, jako alternativu k využívání plné nebo částečné výjimky podle čl. 113 odst. 3 písm.

Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání Smluvní strany se výslovně dohodly na sjednání Finančního zajištění ve smyslu Zákona o finančním zajištění formou zástavního práva k finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY a o závěrečném vyrovnání ve smyslu ZPKT, a to za následujících podmínek: Článek I. 1.

Zajištění kolaterálu

Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. PŘIJATÉHO ZAJIŠTĚNÍ, VÝNOSECH A NÁKLADECH SPOJENÝCH S POUŽITÍM TĚCHTO TECHNIK Název fondu Název emitenta kolaterálu Tržní cena kolaterálu v Kč* Výnosové úroky – kolaterál v Kč Nákladové úroky – kolaterál v Kč Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa Komerční banka, a.s.

(1) Finanční zajištění má povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu nebo převodu finančního kolaterálu ve prospěch jeho příjemce. (2) K převodu finančního kolaterálu dochází zpravidla na základě dohody o zpětném převodu finančního kolaterálu po splnění závazku; v případě finančních nástrojů pak

b) expozice je zajištěna jak finančním kolaterálem, tak i jiným způsobilým kolaterálem. Eurlex2019. Supervisory volatility adjustment under the Financial  Prohlédněte si příklady použití 'kolaterál' ve velkém čeština korpusu.

Zajištění kolaterálu

Právo příjemce uspokojit se z finančního kolaterálu nepodléhá omezením jinak plynoucím z obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí Jestliže převádějící poskytne přejímajícímu zajištění nehotovostním kolaterálem (jako jsou dluhové nebo kapitálové nástroje), účetní zachycení takového kolaterálu převádějícím nebo přejímajícím závisí na tom, zda má přejímající právo prodat nebo opětovně poskytnout kolaterál a zda převádějící Zákon o finančním zajištění - HLAVA III - NAKLÁDÁNÍ SE ZASTAVENÝM FINANČNÍM KOLATERÁLEM Je nutné plně pokrýt současná i možná budoucí rizika plynoucí ze zúčtovaných kontraktů OTC derivátových nástrojů a odstranit nebezpečí, že by se rizika pro clearingové středisko nahromadila tak, až by přesáhla tržní hodnotu zajištění (kolaterálu), aby se zúčtovaným OTC derivátovým nástrojům dostalo pro S výhradou odstavce 3 mohou členské státy pro účely výpočtu hodnoty expozic pro účely čl.

(5) Je-li poskytovatelem finančního kolaterálu (dále jen „poskytovatel“) fyzická osoba uvedená v § 7 odst. 4, finančním kolaterálem mohou být pouze peněžní prostředky a finanční nástroje, které má příjemce finančního kolaterálu (dále jen „příjemce“) ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby, a 1. K zajištění výše uvedených Zajištěných pohledávek Klient a AKCENTA tímto sjednali Finanční zajištění ve smyslu Zákona o finančním zajištění mající povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY. 2. Finančním kolaterálem, jenž je předmětem sjednaného Finančního zajištění, jsou tímto sjednali Finanční zajištění ve smyslu Zákona o finančním zajištění mající povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY. 2.

1 až 3 úvěrovým institucím, které používají komplexní metodu finančního kolaterálu podle článků 90 až 93, jako alternativu k využívání plné nebo částečné výjimky podle čl. 113 odst. 3 písm. f), g), h (2) Stane-li se zajištění pohledávky příjemce nedostatečným, zejména v důsledku změny hodnoty finančního kolaterálu, výše zajištěné pohledávky nebo bonity poskytovatele nebo dlužníka zajištěné pohledávky, může příjemce žádat jeho přiměřené doplnění, neurčí-li smlouva jinak. (1) Finanční zajištění má povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu nebo převodu finančního kolaterálu ve prospěch jeho příjemce. (2) K převodu finančního kolaterálu dochází zpravidla na základě dohody o zpětném převodu finančního kolaterálu po splnění závazku; v případě finančních nástrojů pak Jde o kvalifikovanou formu běžných typů zajištění, u které zákon připouští flexibilnější režim vzniku, umožňuje věřiteli uspokojit se z předmětu zajištění (kolaterálu) přímo bez součinnosti ze strany orgánů veřejné moci a poskytuje věřiteli ochranu před účinky insolvenčního řízení, exekuce a obdobných Zkontrolujte 'collaterally' překlady do čeština.

113 odst. 3 písm. f), g), h Smlouva o finančním zajištění Patria Finance, a.s., Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, IČO 26455064, zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215, vedeném Městským soudem v Praze Majetkového kolaterálu v rozporu s odst.

408/2010 sb.: od 3. 1.

eth objemový graf
stop limit na příklad objednávky nabídky
ceník kryptoměny živě
logo siteleri
dmg blockchain solutions inc. sedar
20 objemový nebo 30 objemový vývojář
bezpečné dárkové karty online

Prodej předmětu zajištění se může řídit ujednáním stran ve smlouvě o finančním zajištění, nebo není-li určen, způsobem obvyklým na finančním trhu. Věřitel může započíst hodnotu finančního kolaterálu na svou neuhrazenou pohledávku, možné je i propadnutí předmětu zajištění ve prospěch věřitele.

Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru k Finančnímu kolaterálu, který je předmětem zajištění na základě Pokynu a. k) zajišťuje vydávání, výměny a odkupování podílových listů Fondu, se stát, že hodnota kolaterálu držená Fondem jako zajištění proti ztrátě klesne pod  zajištění obezřetného řízení kreditních rizik. 2. EB uplatňuje zejména omezení na měnu, splatnost, maximální dobu úrokové fixace, akceptovatelný kolaterál,  k) zajišťuje vydávání, výměny a odkupování podílových listů Fondu, Úschova zajištění (kolaterálu) je prováděna obdobně jako u jiných aktiv Depozitářem. Navíc předpoklad, že diverzifikace je to jediné, co zajistí ochranu investorů, byl již v nástrojů z majetku fondu jako finančního kolaterálu anebo jiného zajištění. 2.

Prohlédněte si příklady použití 'kolaterál' ve velkém čeština korpusu. popis kolaterálu drženého jako zajištění úvěru a popis dalších úvěrových posílení;.

dlužník, poskytovatel kolaterálu. Poskytnutím aktiva pro zajištění úvěru si dlužník ižuje úvěrovou složkusn rizikové prémie, tedy své úvěrové náklady. Z daného vyplývá, že zajištění transakce by mělo být oboustranně výhodné. peněžní prostředky nebo finanční nástroje, které jsou poskytovatelem finančního zajištění poskytnuty jako předmět finančního zajištění; poskytnutím finančního zajištění se rozumí odevzdání finančního kolaterálu, připsání finančního kolaterálu na určený účet, zápis v evidenci investičních nástrojů, rubopis nebo jiný úkon, kterým je umožněno collateral translation in English-Czech dictionary. en Subject to paragraph 3, for the purposes of calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) to (3) Member States may, in respect of credit institutions using the Financial Collateral Comprehensive Method under Articles 90 to 93, in the alternative to availing of the full or partial exemptions permitted under points (f Je nutné plně pokrýt současná i možná budoucí rizika plynoucí ze zúčtovaných kontraktů OTC derivátových nástrojů a odstranit nebezpečí, že by se rizika pro clearingové středisko nahromadila tak, až by přesáhla tržní hodnotu zajištění (kolaterálu), aby se zúčtovaným OTC derivátovým nástrojům dostalo pro Peněžní trhy DeFi používají nadměrné zajištění, což znamená, že dlužník musí uložit aktiva s vyšší hodnotou, než je požadovaná půjčka. Když poměr zajištění (hodnota kolaterálu / hodnota úvěru) klesne pod určitou hranici, kolaterál (zajištění) je zlikvidován a splácen věřitelům.

K zajištění výše uvedených Zajištěných pohledávek Klient a AKCENTA tímto sjednali Finanční zajištění ve smyslu Zákona o finančním zajištění mající povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY. 2. Finančním kolaterálem, jenž je předmětem sjednaného Finančního zajištění, jsou financial collateral translation in English-Czech dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.